Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Fängelse

Var i texten står det, att Napoléon inte bokstavligen satt fängslad?

Det står uppdelat på två stycken. Det första är det stycke, som överlappar sidorna 3 och 4. Det andra är det andra stycke, som står helt på sidan 4. Han må ha känt sej fängslad, men fängelset var inte bokstavligt.

Senast ändrad den 17:e april 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.