Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Kalomel

Vad är kalomel?

Det är ett ämne som består av kristaller, av lika delar kvicksilver och klor.  Ämnet är farligt att få i sej, så det används inte längre som medicin.

Senast ändrad den 17:e april 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.