Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Möjlighet att rymma

Var i texten står det, att Napoléon inte kunde rymma från Saint Helena?

Det står i det stycke, som överlappar sidorna 3 och 4. Poängen är att det inte gick, på grund av öns fysiska geografi, i kombination med noggrann brittisk övervakning. Dom förhållanden är okända för folk, som hävdar att han skulle kunnat rymma. Tyvärr är dom inte heller medvetna, om sin egen okunnighet.

Senast ändrad den 17:e april 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.