Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Cyondontia

Har inte det här djurets existens motbevisats?

Just det här djuret verkar vara baserat, på ett felidentifierat fossil.  Det är i så fall osäkert, om så stora cynodonter fanns.  Men djurgruppen fanns definitivt.

Senast ändrad den 24:e maj 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.