Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Tidsperioder

När var perioderna du refererar till?

Det handlar om olika perioder, under dom senaste par hundra miljoner åren. Jag ska förklara dom var för sej. Notera att kontinenterna flyttat sej, under tidernas gång. Fast det går så långsamt att det krävs miljoner år, för att göra någon större skillnad.

1. Trias var för 252 – 201 miljoner år sedan. Under större delen av perioden, fanns det bara en landmassa, som var stor nog att kallas kontinent. Den har fått namnet ”Pangea”, vilket betyder ”allt land”. I princip utgjorde den en sammansmältning, av dom allra flesta större landmassor idag. Under perioden var klimatet så varmt, att inga polarisar existerade. Eftersom Pangea var så pass stor, var det också en torr värld.
1.0.1. Första delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej mot slutet av trias. Den äger rum i nuvarande sydvästra USA. Området där den utspelar sej, var då en tropisk savann, med regntid under norra halvklotets vinter. Där levde PostosuchusPlacerias och cynodonterna.

2. Jura var för 201 – 145 miljoner år sedan. Under den här perioden, började Pangea splittras. Södra delen av Nordatlanten bildades, och skilde Afrika från Nordamerika. På så sätt delades Pangea, i en nordlig och en sydlig del. Det största avståndet till havet minskade, vilket gjorde klimatet fuktigare. I slutet av perioden, bildades en liten inlandsis, i nuvarande Antarktis. Däremot fanns ingen nordlig polaris.
2.0.1. Andra delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej mot slutet av jura. Den äger rum i nuvarande västra USA. Regionen där den utspelar sej, utgjordes av tropiska och subtropiska skogar och slätter. (Olika områden kan ha fått mest regn, vid olika tider på året.) Där levde
 Brachiosaurus och Diplodocus.
2.0.2. Tredje delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej precis i slutet av jura. Den äger rum i Mellaneuropa, som då till stor del låg under vatten. Havet var varmt och grunt, och hade gott om korallrev. Ingen av djuren på listan levde där då.

3. Krita var för 145 – 66 miljoner år sedan. Under perioden splittrades Pangeas båda halvor, i olika kontinenter, som ungefär motsvara dagens. Undantaget var Australien och Antarktis, som fortfarande satt ihop som förut. Det fanns sydlig polaris i början, men den tycks helt ha smält bort. I mitten och slutet av perioden, fanns sannolikt ingen inlandsis alls.
3.0.1. Fjärde delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej precis i början av krita. Den äger rum kring kusterna av Nordatlanten, som nyligen börjat bildas. Kuster och öar täcktes mer eller mindre, av subtropiska monsunskogar. Där levde Utahraptor och Iguanodon.
3.0.2. Femte delen utspelar sej i mitten av krita. Den äger rum i södra Australien. Området där den utspelar sej, låg då söder om södra polcirkeln. Men eftersom klimatet var så varmt, täcktes det av öppna, tempererade skogar. Där levde Leallynasaura och Koolasuchus.
3.0.3. Ett extra avsnitt som spelats in senare, utspelar sej mot slutet av krita. Området där det äger rum, är nuvarande östra Centralasien. Området var subtropiskt, och bevuxet med skog. Där levde Mononykus och Therizinosaurus.
3.0.4. Sjätte och sista delen av Dinosauriernas Tid, utspelar sej precis vid kritatidens slut. Den äger rum i ett område, som motsvara nuvarande Montana i USA, och omkringliggande områden. Området där den utspelar sej, täcktes då av subtropisk monsunskog. Där levde Ankylosaurus och Tyrannosaurus.

4. Tertiär (66 – 2,6 miljoner år sedan), med dom ofta använda underperioderna:
4.1. Paleocen var för 66 – 56 miljoner år sedan. Inget avsnitt av Odjurens Tid, utspelar sej då.
4.2. Eocen var för 56 – 34 miljoner år sedan. Den här perioden hade det varmaste klimatet, under dom senaste 65 miljoner åren. Det var så varmt att det är svårt att begripa, hur det kunnat bli så varmt. Först vid slutet av perioden, började Antarktis' inlandsis bildas. Vid det laget hade Australien lossnat från Antarktis. Den nordligaste delen av Atlanten, hade också börjat bildas. På så sätt hade dom kontinenter uppstått, som vi har idag.
4.2.1. Första delen av Odjurens Tid, utspelar sej i början av eocen. Den äger rum i nuvarande Tyskland. Området där den utspelar sej, var då täckt av subtropisk regnskog. Där levde Propalaeotherium och Leptictidium tobieni.
4.2.2. Andra delen av Odjurens Tid, utspelar sej i slutet av eocen. Den äger rum i nuvarande Pakistan, som då delvis täcktes av hav. Kusterna hade mangrover och slätter, där Embolotherium andrewsi levde.
4.3. Oligocen var för 34 – 23 miljoner år sedan. Under den här perioden, fortsatte klimatet att kylas ner. Det innebar också ett torrare klimat, eftersom kallare luft kan hålla mindre fuktighet.
4.3.1. Tredje delen av Odjurens Tid, utspelar sej i slutet av oligocen. Den äger rum i nuvarande Mongoliet. Området där den utspelar sej, var då täckt av subtropisk savann, med regntid under norra halvklotets sommar. Där levde ParaceratheriumCynodictisEntelodon och Hyaenodon gigas.
4.4. Miocen var för 23 – 5 miljoner år sedan. Inget avsnitt av Odjurens Tid, utspelar sej då.
4.5. Pliocen var för 5 – 2,6 miljoner år sedan. Vid det laget hade det blivit så kallt, att Grönlands inlandsis började bildas. Fast i regel var det påtagligt varmare, än det är idag.
4.5.1. Fjärde delen av Odjurens Tid, utspelar sej i slutet av pliocen. Den äger rum i nuvarande Etiopien. Området där den utspelar sej, hade då glesa tropiska skogar, och tropiska savanner. Vid sidan av några djur som finns än idag, fanns Dinofelis barlowi och Ancylotherium hennigi.

5.0. Kvartär utgör dom senaste 2,6 miljoner åren. Kontinenterna har knappt hunnit flytta sej alls, på den relativt korta tiden. Däremot har klimatet varierat mycket, mellan långa och kalla istider, och varmare perioder mellan dom. Dessutom tycks det ha blivit kallare, för varje istidsperiod.
5.0.1. Femte delen av Odjurens Tid, utspelar sej för en miljon år sedan. Den äger rum i nuvarande Paraguay. Området där den utspelar sej, var då en tropisk savann. Förutom en del djur som fortfarande finns, levde där DoedicurusMacrauchenia patachonicaMegatherium americanum och Smilodon populator (sabeltandad katt).
5.0.2. Sjätte och sista delen av Odjurens Tid, utspelar sej för 30,000 år sedan. Den äger rum i Västeuropa. På grund av det då mycket kallare klimatet, täcktes stora delar av Nordeuropa av is. Söder om isen fanns ett band av tundra. Den följdes av slätter med en blandning av växter, som nu växer på tundror och stäpper. Den följdes i sin tur, av öppna skogar av barrträd. Tillsammans med djur som finns än idag, levde där Coelodonta antiquitatis (ullhårig noshörning) och Megaloceros giganteus (jättehjort).

Notera också att den nuvarande mänskligheten bara funnits, i ungefär 300.000 år. Människan som biologiskt släkte har funnits, enbart under kvartär. Människor har alltså inte varit med, vid några större geologiska förändringar.

Senast ändrad den 24:e maj 2019.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.