Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Al'shakhin

Vad är Al'shakhin?

Det är en tradition för att träna magisk förmåga, som uppstått bland thrakinder.  Den är en del av en animistisk religion, som går under samma namn (antagligen i brist på bättre ord för den).

Senast ändrad den 1:a oktober 2019.
© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.