Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Federationen Althea

Vad är Federationen Althea?

Det är en interstellär civilisation, som utvecklats från före detta Jordkolonier.  Den är baserad på en överenskommelse, om medborgerliga rättigheter, för all medvetna varelser.  Federationen Althea är uppbyggt på ett sätt, som närmast liknar Europeiska Unionen.  Fast den tycks inte lida av det demokratiska underskott, som alltid plågat Europeiska Unionen.

Bild © Krister Sundelin.

Federationen Althea är uppkallad efter planeten Althea, som huvudvärlden Fo’ur kretsar kring.  Althea är en enorm gasjätte, som har nio månar.  Fo’ur är den enda beboeliga av dom.  Till skillnad från Trantor och Coruscant, är den inte helt täckt av bebyggelse.  Folkmängden är till och med i nedre änden, av normalintervallet för kärnvärldar, till följd av månens låga andel land.
År 4170 e Kr omfattar Federationen Althea, omkring 1.200 världar:

• En sjättedel är kärnvärldar, med en befolkning på 10 – 20 miljarder.  Dom är jämförbara med rika länder, och har ett slags välfärdssystem, baserat på medborgarlön.
• En tredjedel är inre gränsvärldar, med 1 – 10 miljarder invånare.  Dom kan jämföras med medel- och låginkomstländer, där folk som inte kan tjäna tillräckligt, måste förlita sej på välgörenhet.
• Den återstående hälften av världarna, betraktas som yttre gränsvärldar, med en befolkning på under en miljard.  Dom utgör Federations expansionszon, där samhällen just börjat byggas upp.

I regel befinner sej dom minst befolkade världarna, ganska långt från kärnvärldarna.  Men det är fullt möjligt, att hitta alla tre typerna, inom samma planetsystem.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrard den 1:a oktober 2019.