Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Fo'ur

Vad är Fo’ur?

Det är en stor måne, som kretsar kring gasjätten Althea.  (Namnet är en förvrängning, av engelska four = fyra.)  Månen är naturligt beboelig, men ytan är bara fem procent land.  Den värms främst upp, av magnetiska krafter och tidvattenkrafter, från planeten den kretsar runt.  Värmen stängs sedan in, av ett av atmosfärens lager.  Fo’urs magnetiska poler, ligger mycket nära dom geografiska.  Resultatet är att månens klimat, är som varmast vid polerna.  Kring ekvatorn finns ett bälte av is, som är svårt att korsa utan flygfarkost.
Fo’ur koloniserades av människor, år 2499 e Kr.  Den största kolonistgruppen var britter, följt av japaner och eskimåer.  Det fanns också fransmän, holländare, kineser, thailändare och tyskar.  Några år efter det, kom även en grupp iynisin.  Förutom den senare gruppen, var det bara en kolonistvåg.  Den bestod av inte av mycket mer, än 10.000 människor.  Dom olika grupperna blev helt enkelt tvungna, att skaffa en hel del barn med varandra, för att undvika inavel.  Resultatet är en mänsklig befolkning, som i huvudsak varierar längs ett spektrum.  I den ena änden av det, finns ett typiskt europeiskt utseende.  I andra änden av spektrumet, finns ett typiskt östasiatiskt.  Största avvikelsen från det här mönstret, finns på ön Khenoke.  Mer än hälften av människorna där, är av blandat eskimåiskt–thailändskt ursprung.
Månens iynisin talar ett språk (suriyani), som härstammar från japanska.  Det finns ett till inhemskt språk (nihon), som har samma ursprung.  Det förhåller sej närmast till japanska, som israeliska till hebreiska.  Det finns elva inhemska språk, som härstammar från engelska.  Sex ytterligare språk talas av thrakinde; en art som uppstått där.  Två talas på norra halvklotet, och fyra på det södra.  Dom som används av norra halvklotets thrakinde, saknar spårbart gemensamt ursprung, med dom övriga fyra.  Däremot har ett av dom sydliga språken (k’klih’iss), kraftigt influerats av ett av dom norra (si’ghoatt).

På norra halvklotet, finns följande områden:

• Imasuarkipelagen ligger kring nordpolen, och tillhör nationen Imasu, som ursprungligen uppstod där.
• Ekatera är en ögrupp, som delas mellan Santovasku (större del), och Södra Ekatera (mindre del).
• Khenoke är månen största landmassa, som inte är större än Grönland.  Den och dom närmaste öarna, tillhör nationen med samma namn, som har sitt ursprung där.
• Lamarkakipelagen delas av Pejora (mindre del), och Lamark (större del).
• Tikana är en ögrupp, som är nästan obebodd.  Den är så förorenad av massförstörelsevapen, att det är hälsovådligt att vistas där.
• Setovar är samlingsnamn för alla öar, mellan Tikana, Imasu, Ekatera och ekvatorn.  Området tillhör den nation, som fått samma namn som den.
På södra halvklotet, finns följande områden:
• Summitrattarkipelagen delas mellan Hhekh (mindre del), och Sumitratti (större del).
• Klihissakripelagen tillhör nationen Klihiss, som har sitt ursprung där.
• Sihissakripelagen tillhör nationen Sihiss, som ursprungligen uppstod där.
• Atjissakripelagen tillhör nationen Atjiss, som spårar sitt ursprung dit.

År 4170 har Fo'ur en befolkning, på cirka tio miljarder.  Det innebär 5,5 miljarder människor, 3,3 miljarder thrakinder, och 1,1 miljarder iynisin.  Resten utgörs av en blandning, av många olika arter.  Fast olika varianter, av genmodifierade människor är vanligast.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrard den 1:a oktober 2019.