Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Första Imperiet

Vad är Första Imperiet?

Det är den interstellära civilisation, som utvecklats från vår nuvarande globala.  Den existerade från mitten av 2100-talet, och cirka 400 år framåt.  Alla kulturer som härstammar mänskliga, anses vara rester av det.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrard den 1:a oktober 2019.