Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Gårdinn - inspiration

Är Gårdinn inspirerad av Gethen i Mörkrets vänstra hand?

Nej, det är den inte.  Jag kände till Gethen, men visste inte hur kall den var.  Att dom är nästan lika kalla, är därför ett sammanträffande.  Årstidmekanismen är en liknande lösning, på ett liknande problem.  Annars finns det ingen större likhet.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrard den 1:a oktober 2019.