Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Iynisin

Vad är iynisin?

Den är en separat art, av genmodifierade människor.  (Dom kan få barn med människor, men barnen är sterila.)  Så här skiljer dom sej från människor:

• Mer aggressiva och mindre sociala.
• Bättre luktsinne än människan.
• Långa, spetsiga öron, som gör att dom hör bättre.
• Klor i stället för naglar, som delvis kan fällas ut som en gepards.
• Huvudhåret fortsätter ner till axlarna, och smalnar gradvis av ner till svanskotan.
• Kan ha strimmor i håret.
• Större motståndskraft mot inavel, eftersom dom allra flesta ärftliga sjukdomar, har tagits bort från deras genom.

För övrigt ser dom ut som människor, och har samma egenskaper.  Dom har ett i huvudsak europeiskt utseende, eftersom människogenerna kom från amerikaner, av huvudsakligen europeiskt ursprung.  Hudfärgen varierar från rosa till ljusbrun.  Däremot tycks det inte finnas iynisin, som har krulligt hår.
Iynisin skapades som supersoldater, i mitten av 2000-talet.  Det skedde för USA:s räkning, i hemliga laboratorier på Mars.  Fast den första generationen iynisin, uppfostrades av japaner.  När den generationen nått tonåren, hittades ett cirka 500 år gammalt, men fullt fungerande stjärnskepp i marken.  Just som det grävdes fram, bröt sej den första generationen iynisin ut.  Dom dödade alla människor kring labbet, som dom därefter sprängde.  Sedan rymde dom i stjärnskeppet, och lämnade Solsystemet.  Innan deras förnödenheter tog slut, lyckades dom landa på Ahira.  Den blev då deras egen planet.

Bild © Krister Sundelin.

Inom rymden Federationen Althea känner till, finns tre iynisinska grupper:

• Ahirin är ättlingar till dom iynisin, som valt att stanna kvar på Ahira.  Dom har ett förindustriellt samhälle, och vill inte ha med andra iynisin att göra.  Kulturen har en blandning, av japanska och arabiska drag, men utan den senares extrema kvinnoförakt. 
• Foruin lever som en etnisk minoritet, inom Federationen Althea.  Deras kultur liknar den japanska, men är bra mycket mindre hierarkisk.  Dom allra flesta är tränade, att kontrollera sin ilska. 
• Tikanarin härstammar från folk som utvandrat, i samband med att Federationen bildades.  Dom har sin egen interstellära civilisation, som heter Imperiet Tikanari.  Det är en feodalaristokrati, men lika värnplikt för kvinnor och män.
Alla iynisin talar språk, som härstammar från japanska.  Foruin och tikanarin splittrade så pass sent, att dom fortfarande har samma språk (suriyani).  För ahirins handlar det om dialektkontinuum, snarare än distinkta språk.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrard den 1:a oktober 2019.