Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Lamark - namnet

Har namnet Lamark något med Jean-Baptiste de Lamarck att göra?

Nej, det finns åtminstone ingen medveten koppling.  Jag har frågat Krister Sundelin, så jag vet.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrard den 4:e oktober 2019.