Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Thrakinde

Vad är thrakinde?

Det är en främmande art, som uppstått på Fo’ur.  Medlemmarna ser ungefär ut så här:

Bild © Krister Sundelin.

Den framåtlutande kroppsställningen, är en bieffekt av förmågan, att röra sej både tvåbent och fyrbent.  Kvinnorna är längre och kraftigare byggda, än vad männen är.  Dom har inga bröst, eftersom mjölkkörtlar aldrig uppstått på Fo’ur.  I stället föds barnen med tänder.  Apropå tänder, så är thrakindes ganska vassa.
Thrakinde har en delvis annan talapparat, än vad människor har.  Därför kan dom fysiskt inte uttala vissa, av människors språkljud.  Det inkluderar svenskans [b], [m], [p], och [v].  Å andra sidan kan människor uttala alla språkljud, som används av thrakinde.  En del kräver bara lite övning.  Alla levande thrakindiska språk, använder samma språkljud.  Men vokalerna spelar större roll, för dom som har sitt ursprung, på Fo’urs södra halvklot.  Utöver den skillnaden, är ljudsystemen desamma.

© Krister Sundelin & Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 8:e okober 2019.