Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Vad Federationen Althea inte vet - tidsangivelser

Varför finns det så många konstiga tidsangivelser, i Vad Federationen Althea inte vet?

Tiden är räknad på det sätt man gör, i Federationen Althea.  Dom utgår i huvudsak, från förhållandena på Fo’ur.  Definitionerna på timme, minut och sekund, är samma som vi har idag.  Övriga definitioner är:

• Dygn definieras som Fo’urs rotationstid, som är 25 timmar och 1,0038 sekunder.
• Kortår definieras som Fo’urs omloppstid, som är 85,9928 dygn.
• Långår definieras som fyra kortår.

Både dygn och kortår definieras, i förhållande till den stjärna, som moderplaneten Altherna kretsar kring.  (Fo’ur är själv en måne.)  Begrepp som veckor och månader, används inte i sammanhanget.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 15:e oktober 2019.