Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Francesco Antommarchi

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Francesco Antommarchi (1779 – 1838) var en korsikansk läkare. Huvudsakligen var han patolog (expert på fysiska tecken på sjukdom), men även behandlande läkare. Han var mycket försiktig med dom medel, som läkare på hans tid, hade till sitt förfogande. Så här i efterhand, framstår det som klokt. Det har visat sej att dom flesta av dom, var till mer skada än nytta.

Francesco Antommarchi (1779 – 1838) was a Corsican physician. Mainly he was a pathologist (expert on physical signs of diseases) but a practicing physician as well. He was very careful with the means which physicians of his time had to their disposal. In hindsight this appears wise. It has turned out that most of them where more harmful than helpful.

Senast ändrad den 10:e may 2019.

Last changed the 10th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.