Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Luciano Buonaparte

Det här portättet har epireförsköning. / This portrait has empire style beautification.

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) var en korsikansk politiker. Han är också känd som Lucien Bonaparte. Tyvärr tycks han ha varit en fanatiker, om än en ovanligt smart sådan.

Luciano Buonaparte (1775 – 1840) was a Corsican politician. He is also known as Lucien Bonaparte. Unfortunately, he seems to have been a fanatic albeit an unusually clever one.

Senast ändrad den 9:e juli 2018.

Last changed the 9th of July 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.