Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Magnus Uggla

Upphovsrättsstatus okänd. / Copyright status unknown.

Magnus Uggla (född 1954) är en svensk musiker. Han är mest känd för sina texter, som är kritiska till olika samhällsfenomen.

Magnus Uggla (born in 1954) is a Swedish musician. He is most famous for his lyrics which are critical to different phenomena of society.

Senast ändrad den 17:e oktober 2018.

Last changed the 17th of October 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.