Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Maria Anna Elisa Buonaparte

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Maria Anna Elisa Buonaparte (1777 – 1820) var en korsikansk politiker. Hon är sannolikt mest känd som Élisa Bonaparte. 1809 – 14 var hon furstinna av Toscana. Hon regerade då tillsammans med sin man, som hette Felice Pasquale Bacciochi (1762 – 1841). Han var även han korsikan, men från början officer. Deras båda furstetitlar, var hennes storebror Napoleones förtjänst.

Maria Anna Elisa Buonaparte (1777 – 1820) was a Corsican politician. She is probably most known as Élisa Bonaparte. In 1809 – 14 she was princess of Tuscany. She then ruled together with her husband who was named Felice Pasquale Bacciochi (1762 – 1841). He was also a Corsican but originally a military officer. Their two princely titles were thanks to her older brother Napoleone.

Senast ändrad den 18:e mars 2019.

Last changed the 18th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.