Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Maria Łączyńska

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Maria Łączyńska (1786 – 1817) var polsk jordägare. Hon var gift två gånger. 1805 – 12 var hon gift, med jordägaren Anastazy Walewski, som också var polack. (Hon fick då efternamnet Walewska, som är femininum av Walewski.) Med honom hade hon sonen Antoni, fast faderskapet har ifrågasatts. Samtidigt som hon var gift med Anastazy, hade hon älskaren Napoleone Buonaparte. Dom två hade sonen Aleksander. När hon skiljde sej från Anastazy, fick hon hälften av hans jordegendomar. Det var så hon blev jordägare. 1816 gifte hon om sej, med Filippo Antonio Ornano, som var en korsikansk officer. (Han var också syssling, till Marias tidigare älskare.) Med honom fick hon sonen Rudolf-August, kort innan hon dog.

Maria Łączyńska (1786 – 1817) was a Polish landowner. She was married twice. 1805 – 12 she was married to the landowner Anastazy Walewski who was also a Pole. (She then got the surname Walewska which is the feminine of Walewski.) With him she had the son Antoni, however, his fatherhood has been questioned. At the same time as she was married to Anastazy she had the lover Napoleone Buonaparte. They had the son Aleksander. When she divorced from Anastazy she got half of his lands. This is how she became landowner. In 1816 she remarried Filippo Antonio Ornano who was a Corsican military officer. (He was the second cousin of Maria's former lover as well.) With him she got the son Rudolf-August shortly before she died.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.