Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie

Ingen upphovsrätt. / No copyright.

Marie Josèphe Rose “Josèphine” Tascher de la Pagerie (1763 – 1814) var fransyska. Jag vet faktiskt inte, om hon någonsin hade något jobb. Hon var gift två gånger. 1779 – 94 var hon gift, med Alexandre François Marie de Beauharnais (1760 – 1794). Han var fransk officer och politiker. Med honom hade hon två barn: en son och en dotter. Sonen hette Eugène och dottern Hortense. (Hortense var dessutom mamma, till Charles Louis Napoléon Bonaparte.) Alexandre blev halshuggen, under Franska Revolutionen. 1796 – 1809 var hon gift, med Napoleone Buonaparte. Av okänd anledning, var hennes andra äktenskap barnlöst. Det var faktiskt det som gjorde, att det slutade i skilsmässa. Napoleone ville gifta om sej, så han kunde få barn inom äktenskapet.

Marie Josèphe Rose “Josèphine” Tascher de la Pagerie (1763 – 1814) was a Frenchwoman. I in fact don’t know if she ever had any job.  She was married twice. 1779 – 94 she was married to Alexandre François Marie de Beauharnais (1760 – 1794). He was a French military officer and politician. With him she has two children: a son and a daughter. The son was named Eugène and the daughter Hortense. (In addition, Hortense was the mother of Charles Louis Napoléon Bonaparte.) Alexandre was decapitated during the French Revolution. 1796 – 1809 she was married to Napoleone Buonaparte. For unknown reasons her second marriage was childless. This was in fact what caused it to end in divorce. Napoleone wanted to remarry so he could have children within marriage.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.