Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte

Porträttet ovan har empireförsköning. / The portrait above has empire style beautification.

Ingen av bilderna har någon upphovsrätt. / No-one of these images has any copyright.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte (1811 – 1832) var österrikare. Alternativa namnformer är Napoléon François Joseph Charles, och Napoleone Francesco Giuseppe Carlo. (Efternamnet stavas förstås likadant, i båda fallen.) Han påbörjade en utbildning till officerare, men dog innan han hann slutföra den.

Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte (1811 – 1832) was an Austrian. Alternative forms of the name are Napoléon François Joseph Charles, and Napoleone Francesco Giuseppe Carlo. (The surname is of cause spelled the same way in both cases.) He begun an education to military officer but died before he had finished it.

Senast ändrad den 10:e maj 2019.

Last changed the 10th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.