Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Pascal Kintz

Upphovsrättsstatus okänd. / Copyright status unknown.

Pascal Kintz är en fransk toxikolog, det vill säga förgiftningsexpert. Han är en av världens ledande på området. Tyvärr vet jag praktiskt taget inget om honom, förutom vad Ben Weider talat om. Jag har inte heller lyckats hitta honom, på någon version av Wikipedia. Jag har bara hittat referenser till honom.

Pascal Kintz is a French toxicologist, that is, a poisoning expert. He is one of the world’s leading on the subject. Unfortunately, I know virtually nothing about him other than what Ben Weider has told me. Neither have I managed to find him in any version of Wikipedia. I have only found references to him.

Senast ändrad den 19:e mars 2019.

Last changed the 19th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.