Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Brachiosaurus

© BBC

En jättelik, växtätande dinosaurie, som levde mot slutet av jura Just det här släktet levde, i västra Nordamerika.  Med en vikt på upp till 70 ton, var den sin tids största landdjur.  Notera att den levde på savanner, där den nästan enbart åt blad från träd.

A huge herbivorous dinosaur which lived towards the end of the Jurassic.  This particular one was found in western North America.  Weighting up to 70 metric tons (77 short tons or 69 long tons) it was the largest land animal of its time.  Please note that it lived on savannahs where it almost only ate leaves of trees.

Senast ändrad den 27:e maj 2019.

Last changed the 27th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.