Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Hyaenodon gigas

© BBC

En stor köttätare som levde på slätter, i Afrika, Eurasien och Nordamerika, från eocen till miocen.  Djuret tillhörde en nu utdöd ordning, som går under namnet kreodonter (Credonta).  Dom kan ha varit närmast släkt med rovdjuren, som till slut konkurrerade ut dom.

A large, meat-eating mammal which lived in Africa, Eurasia and North America from Eocene to Miocene.  This animal belonged to a new extinct order named credonts (Credonta).  They may have been most closely related to the carnivores which eventually out-competed them.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.