Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Iguanodon

© BBC

En jättestor, växtätande dinosaurie, som levde i mitten av krita.  Släktet fanns i Nordamerika och Eurasien.  I teveserien visades två olika arter, i Europa och Nordamerika.  Just den här bilden, föreställer den nordamerikanska arten.  Den europeiska avbildas i serien, med en annan färgteckning (grönaktig med gula fläckar).

A gigantic herbivorous dinosaur which lived during the middle of the Cretaceous.  This genus existed in North America and Eurasia.  In the TV series they showed two different species in Europe and North America.  This particular image shows the North American species.  The European species is depicted in the series as having a different colour and pattern (greenish with yellow spots).

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.