Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Leptictidium tobieni

© BBC

Ett litet, allätande däggdjur, som levde i Europas skogar under eocen.  Djuret härstammade sannolikt, från dom allra tidigaste moderkaksdäggdjuren.  Jag skulle tro att det dog ut, när klimatet blev torrare, och skogarna blev för glesa för det.

A small, omnivorous mammal which lived in the forests of Europe during the Eocene.  This animal probably descended from the very earliest placental mammals.  I think it died out when the climate become drier and the forest turned into woodlands too open for it.

Senast ändrad den 29:e maj 2019.

Last changed the 29th of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.