Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Macrauchenia patachonica

© BBC

Ett stort växtätande däggdjur, som levde på Sydamerikas savanner. Det var under pliocen och kvartär. Det tillhörde en för Sydamerika unik grupp växtätare, med i regel tretåiga fötter. Sedan Nord- och Sydamerika fått landförbindelse, konkurrerades dom ut av hjortar, och släktingar till laman. Just den här arten blev den sista. Den tycks ha dött ut, kort före människans ankomst (för 20.000 ‒ 10.000 år sedan).

A large, herbivorous mammal living on the savannahs of South America. This was during the Pliocene and Quaternary. It belonged to a uniquely South American group of herbivores with usually three-toed feet.  After North and South America were connected they were outcompeted by deer and relatives of the llama. This particular species become the last one. It seems to have died out shortly before human arrival (20,000 ‒ 10,000 years ago).

Senast ändrad den 31:a maj 2019.

Last changed the 31st of May 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.