Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Megatherium americanum

© BBC

Ett stort växtätande däggdjur, som levde i Sydamerikas öppna landskap, från pliocen och framåt.  Det dog ut till följd av jakt, ganska snart efter människans ankomst.

A large, herbivorous mammal living in the open landscapes of South America from the Pliocene and on.  It died out due to hunting rather soon after human arrival.

Senast ändrad den 5:e juni 2019.

Last changed the 5th of June 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.