Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Propalaeotherium

© BBC

En liten växtätare, som levde i subtropiska skogar, i Eurasien under eocen.  Trots sina fyrtåiga fötter, var den närmast släkt med dagens hästdjur.  Jag skulle tro att den dog ut, när livsmiljön blev för torr för den.

A small herbivore which lived in subtropical forests in Eurasia during the Eocene.  Despite its four-toed feet it was most closely related to today’s horses.  I would think it died out when its environment become too dry to it.

Senast ändrad den 28:e maj 2018.

Last changed the 28th of May 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.