Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Smilodon populator

© BBC

Smilodon populator
smilodon_populator.tif (87.81KB)
Smilodon populator
smilodon_populator.tif (87.81KB)

En annan datorgenererad rekonstruktion, som visar en hanne.  Den har också upphovsrätt av BBC.

A diffrent computer generated reconstruction, which shows a male.  It is also copyrighted by BBC.

Ett stort rovdjur, som levt i Sydamerika under kvartär.  Ofta kallas den för ”sabeltandad tiger”.  Men den var inte närmare släkt med tigrar, än med andra nutida kattdjur.  Dessutom levde katten troligen i flock.  Jag tror att den dog ut, till följd av brist på byten.  Kontinentens största djur utrotades av människan, som dessutom konkurrerade med den, om alternativa bytesdjur.

A large carnivore living in South America during the Quaternary.  It is often called “sabre-toothed tiger”.  But it was no more closely related to tigers than to other present-day felines.  Furthermore, this cat likely lived in packs.  I think it died out due to defiance in prey.  The continent’s largest animals were hunted to extinction by humans who also competed with it for alternative prey.

Senast ändrad den 3:e juni 2019.

Last changed the 3rd of June 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.