Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Världen för 18.000 år sedan. / The World 18,000 years ago.


Version med svensk teckenförklaring.

Version with Swedish legend.


Version med engelsk teckenförklaring.

Version with English legend.


Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from left to right.


Eurocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Eurocentric version adopted for languages written from right to left.


Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from left to right.


Sinocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Sinocentric version adopted for languages written from right to left.

Hav. / Ocean.

Sötvattenssjöar. / Sweet water lakes.

Istäcken. / Ice sheets.

Köldöken. / Polar and alpine desert.

Tempererad öken. / Temperate desert.

Varm öken. / Hot desert.

Tundra. / Tundra.

Alpäng. / Alpine tundra.

Tundrastäpp. / Tundra-steppe.

Tempererad stäpp. / Temperate steppe.

Varm stäpp. / Hot steppe.

Savann. / Savannah.

Tempererad buskvegetation. / Temperate scrubland.

Varm buskvegetation. / Hot scrubland.

Öppen bergsskog. / Mantane open woodland.

Tempererad öppen skog. / Temperate open woodland.

Barrskog. / Coniferous forest.

Monsunskog. / Monsoon forest.

Tempererad, ständigt grön skog. / Tempereate evergreen forest.

Bergsregnskog. / Montane rainforest.

Tropisk regnskog. / Tropical rainforest.

Senast ändrad den 17:e juli 2018.
Ingen upphovsrätt.

Last changed the 17th of July 2018.
No copyright.