Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Rymdopera / Space Opera

Det här är en samling resurser, till rollspelet Skymningshem: Andra Imperiet.

This is a collection of resources for the role-playing game Second Empire.

Ahira

Ahira

Altarrs Höga Rike.

The High Kingdom of Altarr.

Altherna

Altherna

Angesisisk skrift.

Angesian writing system.

Ang-No-Se

Ang-No-Se

Di Veld


Elfackla

Electric torch

Fojjobba


Gorsingism


Gårdinn

Gaardinn

Kenntkyrkan

Kennt Church

Khenoke


Lamark


Mibbajnenn


Monnyjja


Myslem


Måcku

Maacku

Naurism


Necheriifoo


Nån Rösax

Naan Roesax

Obokyt


Obokyta
Ljudsystem och grammatik.
Svensk- obokytisk ordlista med räkneord.
Obokytisk-svensk ordlista.
Svensk-obokyrisk ordlista.
Lista på räkneord.
Vänyjåska siffor.
Moga.

Obokytan
(Sound system and grammar.)
(Swedish-Obokytan dictionary with numerals.)
(Obokytan-Swedish dictionary.)
(Swedish-Obokytan dictionary.)
(List of numerals.)
Vänyjan numerals.
Moga.

Ohuny


Olukonia


Pejora


Posikyrkan

Posi Church

Sankt Inri Kyrka

Church of Saint Inri

Santovasku


Saurie

Saurian

Sex Stammar

Six Tribes

Shaya


Siminatessa


Säfa Måckum

Saefa Maackum

Tickoapianna


Vad Federationen Althea inte vet, version A, B, C, D, E, F.

What the Federation of Althea does not know.

Senast ändrad den 20:e november 2018.
Kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Last chaged the 20th of November 2018.
Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.