Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Ang-No-Se

Ang-No-Se [aŋnusə] är en självständig stat, som utgörs av en ögrupp på Gårdinn. Den är en konstitutionell monarki, där kungamakten är rätt begränsad. Befolkningen utgörs i huvudsak, av ättlingar till kineser. Det lokala språket kallas agnosiska, och härstammar från kantonesiska.

Ang-No-Se [aŋnusə] is an independent state consisting of an archipelago on Gaardinn. It is a constitutional monarchy where the power of the king is quite limited. The population mainly consists of descendants of Chinese. The local language is called Agnosian and descends from Cantonese.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 18:e oktober 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 18th of October 2019.