Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Ang-No-Se

  • angnose
    angnose


Det här är symbolen för en självständig stat, som utgörs av en ögrupp på Gårdinn. Den är en konstitutionell monarki, där kungamakten är rätt begränsad. Befolkningen utgörs i huvudsak, av ättlingar till kineser. Det lokala språket kallas agnosiska, och härstammar från kantonesiska.

This is the symbol for an independent state consisting of an archipelago on Gaardinn. It is a constitutional monarchy where the power of the king is quite limited. The population mainly consists of descendants of Chinese. The local language is called Agnosian and descends from Cantonese.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 5:e december 2018.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 5th of December 2018.