Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Di Weld

Planeten har cirka 90 procent, av Jordens storlek och tyngdkraft. (Namnet betyder “Världen”, på det lokala språket.) Kartan nedan visar ursprunglig vegetation. Brunt står för tundra och berg, grönt för skogar, gult för slätter, och orange för öknar. Blått står naturligtvis för hav. Ljusblått står för polarhav, och mörkblått för andra hav.

This planet has about 90 percent of the Earth's size and gravity. (The name means “The World” in the local language.) The map shows original vegetation. Brown stands for tundra and mountains, green for forest and woodland, yellow for plains and orange for deserts. Blue of cause stands for seas. Light blue stands for polar seas, and dark blue for other seas.

En supervulkan omnämns i texten, på kartan nedan. Det var den som orsakade civilisationens fall, på den här planeten.

The text translates as follows:
Dadellingenn
 Dadellingenn (refers to the larger island).
Ellitz
 Ellitz (refers to the continent).
Emratz
 Emratz (refers to the island closest to the name).
Etzubbamakipelagen
 The Etzubbam Archipelago (refers to the easternmost archipelago on the map).
Kaddoch
 Kaddoch (refers to the island closest to the name).
Ogung
 Ogung (refers to the island closest to the name).
Otrebboggung
 Otrebboggung (refers to the island closest to the name).
Tillellingenn
 Tillellungen (refers to the island closest to the name).
Vahhaddung
 Vahaddung (refers to the smaller island).
Wannell
 Wannell (refers to the island closest to the name).
Ysseröarna
 The Ysser Islands (refers to the archipelago closest to the name).
The sentence at the red “wheel” symbol reads “Here the supervolcano exploded.” This was the cause of the fall of high tech civilisation on Di Weld.

Di Weld kontrolleras helt, av en av Federationen Altheas medlemsstater. Den heter Weldiska Republiken, och har sitt ursprung på där. Det lokala språket, härstammar från tyska. Fast det har kraftigt påverkats, av engelska och holländska.

Di Weld is entirely controlled by one of the Federation of Althea's member states. It is called the Weldic Republic and originated there. The local language descends from German. However, it has been heavily influenced by English and Dutch.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 18:a oktober 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 18th of October 2019.