Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Sankt Inri Kyrka / Church of Saint Inri

© Lena Synnerholm.

Det här är en monoteistisk religion, som starkt påminner om Katolska Kyrkan.  Lustigt nog kallas Jesus ”Sankt Inri”; det är därför kyrkan heter så.  Överhuvudtaget är mytologin resultatet, av ett försök att rekonstruera, vad det var som stod i Bibeln.  Någon begriplig översättning av den, fanns då inte längre tillgänglig.

This is a monotheist religion strongly resembling the Roman Catholic Church.  Curiously, Jesus is called “Saint Inri”, this is why the church is called so.  On the whole its mythology is the result of an attempt to reconstruct what the Bible said.  No understandable translation of it was available by then.

© Kister Sundelin och Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 17:e juli 2019.

© Krister Sundelin and Lena Synnerholm.
Last changed the 17th of July 2019.