Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Vänyjåska siffror. / Vaenyan numerals.

Det vanligaste siffersystemet, som används av måcku.  Det funkar som våra arabiska (ursprungligen indiska) siffror, men har åtta som bas.  Följaktligen står dom för 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 0.
Ordet ”vänyjå” [vænyjɔ] syftar på ett språk, som är släkt med obokyta.  Dom måcku som uppfann siffersystemet, talade det språket.  Det är därför det heter så.

The most common numeral system used by maacku.  It works like our Arabic (originally Indian) numerals but has eight as its base.  Consequently, they stand for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 0.
The word ”vaenyjaa” [vænyjɔ] refers to a language related to Obokytan.  The maacku which invented this numbering system spoke this language.  This is why it is named so.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 25:e oktober 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 25th of October 2019.