Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Florence och Nickel. / Florence and Nickel.

© Mark Stanley & Lena Synnerholm.

Jag gjorde den här bilden, som en del av en kurs jag gick, i digitalt skapande.  Den är ihopklippt av delar, från Fritt Fall 1286 och 1400.  Färgläggningen har jag gjort själv, även om bakgrunden följer originalfärgschemat.

I made this image as part of a course I attended in digital creating.  It is cut-and-past together from parts of Freefall 1286 and 1400.  The colouring I have made myself although the background follows the original colouring scheme.

Senast ändrad den 13:e mars 2019.

Last changed the 13th of Mars 2019.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.