Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Fritt Fall 206 med svensk översättning. / Freefall 206 with Swedish translation.

© Mark Stanley & Lena Synnerholm.

Florence (den förmänskligade vargen) hade just använt ett utomhusduschbås, i brist på något bättre. Hon lade sin handduk, på marken bredvid båset. Där norpades den av en tvättbjörn, som sprang iväg med den.

Florence (the anthropomorphised wolf) had just used an outdoor shower stall for lack of anything better. She put her towel on the ground besides the stall. There it was pinched by a raccoon which ran away with it.

Senast ändrad den 13:e mars 2019.

Last changed the 13th of Mars 2018.

Texten har kommersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

This text has commercial rights reserved by Lena Synnerholm.